Velkommen til Kollelev

Kollelev Grundejerforening Virum blev etableret i sin nuværende form i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 64, men har rødder tilbage til de første grundejerforeninger i området. Gennem årene har vi af naturlige årsager været stærkt involver i alt vedrørende lokalplanen, men derudover beskæftiger vi os med alle emner, som har væsentlig betydning for grundejerforeningen og dens medlemmer. Vi har i særdeleshed været aktive inden for områdets trafik og regulering, og har været en af de drivende kræfter mht. at sikre at mosen og arealerne omkring mosen naturgenoprettes og renses.

Den Hvide Bro Kollelev Mose
Divider White Buttom

Kort om Kollelev grundejerforening

Grundejerforeningen er for alle der bor inden for lokalplan 64 området. Med vores dækning af over 500 parceller, har Kollelev grundejerforening en betydelig styrke i vores samarbejde med Lyngby taarbæk kommune.

Læs mere om forenignen
Olympus Digital Camera

Om grundejerforeningen

Vi har i særdeleshed været aktive inden for områdets trafik og regulering, og har været en af de drivende kræfter mht. at sikre at mosen og arealerne omkring mosen naturgenoprettes og renses.
For alle, der bor inden for Lokalplan 64 området, giver det god mening at være medlem af Kollelev Grundejerforening. Med vores dækning af ca. 500 parceller inden for Lokalplanen, har vi i Kollelev Grundejerforening en betydelig styrke i vores samarbejde med Lyngby Taarbæk Kommune.

Vi har naturligvis et tæt samarbejde med de to andre grundejerforeninger i området, f.eks vedrørende mosen og trafikale problemer.

Medlemskab er frivilligt, og kontingentet er p.t. 100 Kr. årligt. Bestyrelsen, der vælges på den årlige generalforsamling, opfordrer alle grundejere i området, til at melde sig ind. Jo flere grundejere i området vi repræsenterer, desto mere vægt er der bag henvendelser, feks. til kommunen.

Olympus Digital Camera
Kollelev 4
Divider White Top

Seneste nyt

Bestyrelsen sender nyhedsbreve ud efter behov. Her findes sammendrag af de væsentligste aktiviteter,bestyrelsen har været involveret i siden sidste udsendelse. Yderligere informationen findes i referaterne fra bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne.

Se alle nyheder