Olympus Digital Camera
Untitled-2

Sagsområder

I Kollelev grundejerforening beskæftiger vi os med følgende sagsområder:

Lokalplan 64
Kollelev Mose
Vand og kloak
Virum udvikling
Trafik og veje

Du kan læse mere om de enkelte områder nedenunder

Divider White Top

Lokalplan 64

Lokalplan 64 er betegnelsen på den plan, som kommunalbestyrelsen har udarbejder for anvendelsen af området. Planen er vedtaget 19 oktober 1987. Grundejerforeningen har løbende kontakt med kommunen vedr gensidig overholdelse af bestemmelserne i lokalplanen. Bestyrelsen arbejder på et forslag til ændringer i lokalplanen for at gøre den nutidig.

Lokalplan-64-for-et-villaområde-omkring-Kollelev-Mose-i-Virum.

Download PDF

Kollelev mose

Grundejerforeningen deltager aktivt i samarbejde med kommunen for at genoprette miljøet i den meget forurenede mose. Grundejerforeningen har bl.a fået gennemført en uvildig ekspertundersøgelse af resultatet af de aktiviteter, der gennem de senere år har været gennemført, med forslag til fremtidige tiltag.

Kollelev-Mose-tilstand-2012

Download PDF

Kollelev-Mose-tilstand-2011

Download PDF

2008-Kollelev-Mose-1998-2008-Evaluering

Download PDF

2007-Indlæg-om-Kollelev-Mose-2007

Download PDF

2001-Kollelev-Mose-tilstand

Download PDF

Vand og kloak

Vedligeholdelse, kloaker, oversvømmelsesforebyggelse mm. I forbindelse med det ændrede mønster for nedbør, bliver der oftere og oftere konstateret oversvømmelse af kældre og lign. Der arbejdes på være a jour med problemerne, og planer på området. Ligeledes holder vi os orienteret om tilstanden og fornyelse af vandrørene i området, for at sikre mod vandspild.

Virum udvikling

April-2018-vedr-udviklingen-Virum-Sorgenfri

Download PDF

Trafik og veje

Grundejerforeningen er engageret i spørgsmål med hensyn til trafikken i området, bl.a. for at skabe sikre skoleveje.
Desuden problemer med parkering samt den kraftige og alt for hurtige kørsel på vores veje – specielt gennemkørselsvejene.

Opret-et-vejlaug

Download PDF

Sommernyt-2010-Spec-vedr.-Private-veje

Download PDF

Regler-for-vedligeholdelse-af-fortove-og-veje

Download PDF

10.03.26-Private-Fællesvej-et-gode-eller-et-onde

Download PDF

Marts-2010-Skoleveje-og-trafiksikkerhed

Download PDF

Juli-2009-Kollelev-grundejerforening-debat-om-private-fællesveje

Download PDF

2008-Borgermøde-Fokusstrategi-for-trafik

Download PDF

2001-Forslag-til-Trafiksanering-i-Lokalplan-64-område-

Download PDF